Aktualności

SPOTKANIE Z RODZICAMI DNIA 17 MAJA 2018 ROKU

data dodania: 2018/05/14
 Drodzy Rodzice

 W dniu zebrań z rodzicami 17 maja 2018r. w porozumieniu
z Panem Dyrektorem ustalone zostały dodatkowe spotkania dla rodziców według harmonogramu:

1.Godzina 16.30 –do około 16.45 w stołówce szkolnej odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III szkoły podstawowej z Panią dyrektor Katarzyną Piechotą w sprawie doskonalenia pływania  w klasie IV.   Po tym spotkaniu odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

 

2. O godzinie 16.45- do około 17.15 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas IV-VII SP, klas II, III oddziałów gimnazjalnych i liceum na temat ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie′′- szkolenie przeprowadzą
p. Grażyna Drąg i p. Lidia Lewandowska

Po prelekcji odbędą się spotkania  z wychowawcami.

ZAPRASZAMY!!! 


Adresy innych stron zawarte w tekście: