Aktualności

WYSTAWA III WiMBP KRĄG

data dodania: 2018/01/08
 

ZAPRASZAMY  UCZNIÓW DOWYKONANIA PRAC PLASTYCZNYCH NA TEMAT :

,,ŻYĆ W PRZYJAŹNI’’

WYKONANE PRACE PLASTYCZNE ZOSTANĄ ZAPREZENTOWANE NA ORGANIZOWANEJ COROCZNIE WYSTAWIE,  PREZENTUJĄCEJ NASZYCH UCZNIÓW  W GALERII ,,KRĄG’’ WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W GORZOWIE WLKP.PONADO  OPRÓCZ PREZENTACJI PRAC W  GALERII ,,KRĄG’’ WiMBP W GORZOWIE WLKP. NAJCIEKAWSZE Z NICH ZOSTANĄ NAGRODZONE I WYBRANE DO PREZENTACJI NA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE W RUMUNII PODCZAS SPOTKANIA PARTNERSKIEGO W RAMACH NOWEGO PROJEKTU ,,ERASMUS +’’ ,,NEVER GIVE UP’’

Technika wykonania prac dowolna.

Format A-3 lub A-2

Termin dostarczenia prac do 8 lutego 2018 r. do gabinetu B3-7

TERMIN WYSTAWY- MARZEC 2018

Proszę wychowawców , aby z każdej klasy było wykonanych po kilka prac.

 Zapraszamy do aktywnego udziału.


Adresy innych stron zawarte w tekście: