BOKSERSKIE SUKCESY ALEKSANDRA.

 Aleksander Wiśniewski, uczeń klasy I b gimnazjum uczęszcza na zajęcia klubu bokserskiego. W październiku 2015 r. brał udział
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Boksie i zajął III miejsce.
Gratulujemy, życzymy wielu dalszych sukcesów
i rozwijania swoich pasji!