WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM PREZESA RADY MINISTRÓW. WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM PREZESA RADY MINISTRÓW

 17 listopada 2010r. w Auli Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo i Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej w imieniu Premiera Donalda Tuska wręczyli dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania wręczono ponadto ośmiorgu uczniom Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 
Z naszego liceum Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała DARIA WROCŁAWSKA, natomiast Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał PATRYK KOLASIŃSKI
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.Na rok szkolny 2010/2011 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 113 uczniów. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. Przepisy przewidują także przyznawanie stypendium za bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. W województwie lubuskim Stypendia Ministra Edukacji Narodowej przyznano 12 uczniom i absolwentom szkół średnich ( w tym 4 za wybitne osiągnięcia sportowe).