PREZYDIUM RADY RODZICÓW.

Natalia Marczuk - przewodnicząca, SP II A
Karolina Sojka - wiceprzewodnicząca, SP VIIA
Ziemba Danuta - sekretarz, SP III C

Anna Kacprowicz - (SP) IV B
Łukasz Wojtecki - (SP) III A
Monika Golińska - (GIM) III A
Maciej Kardyś - (LO) I A
Elżbieta Kwiatek - (LO) II A
Agnieszka GIL -(LO) III A