DZIAŁANIA NOWATORSKIE W VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 1. Klub dyskusyjno-filmowy
 2. Matematyka w życiu codziennym
 3. Współpraca z Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
 4. Turniej naukowy
 5. Metoda na zdrowie – Turnieje Międzyszkolne.
 6. Obchody Dnia Patrona i Bal Niepodległości.
 7. Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
 8. Organizacja pracy sprzyjająca uczeniu się – „Uczeń podmiotem procesu dydaktycznego”.
 9. Bożonarodzeniowy Koncert Piosenki Obcojęzycznej.
 10. Festyn szkolny „Majówka”.
 11. "Dzień Samorządności".
 12. Uczniowski tydzień VIII LO -"Józefinki".
 13. Obserwacje lekcji z udziałem nauczycieli różnych przedmiotów.
 14. Zajęcia laboratoryjne w pracowniach specjalistycznych w Stanowicach.
 15. Tydzień teatru