RAPORTY Z EWALUACJI ZA ROK SZKOLNY 2014/2015.

 
Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych.
 
Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 
Wpływ działań szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole.
 
Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych
 
 

Adresy innych stron zawarte w tekście: