OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK.

 Dnia 25.03.2015 biblioteka szkolna włącza się w ogólnopolską akcję „Wybory Książek”, której patronem jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.

Organizatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” z partnerami:

  • ·Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich
  • ·Redakcją „Biblioteki szkolne online”
  W godzinach 9.30 – 11.30 komisja będzie wydawała karty do głosowania uczniom poszczególnych klas (aby usprawnić głosowanie, po uczniów będzie przychodził do gabinetu członek komisji). 

Adresy innych stron zawarte w tekście: