ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH.

 Za nami już październikowe dni , a wraz z nimi - obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, którym w tym roku przyświecało hasło: Kto czyta książki, ten żyje podwójnie. Cieszymy się, że tyle osób zaangażowało się w różne konkursy i akcje.