Szkolne Koło Scrabble.

 
 
 
Uwaga!
  Uczniowie, rodzice, wychowawcy! 

  Biblioteka szkolna planuje w roku

  Szkolnym 2014/2015 prowadzić

 Szkolne Koło Scrabble. 

Działać ono będzie w ramach ogólnopolskiego programu Scrabble w szkole. 

Korzyści z uczestnictwa dla ucznia:

  • Rozwija kreatywność
  • Rozwija umiejętność logicznego myślenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd.
  • Pobudza przyswoić materiał w przyjemny sposób poprzez zabawę, utrwala poprawną pisownię
  • Wyzwala w uczniach chęć działania, co przekłada się na konieczną w procesie lekcyjnym tzw. energię grupową

 

Osoby zainteresowane zgłaszają się do wychowawcy klasy.