WYNIKI CZYTELNICTWA ZA STYCZEŃ 2018 R.

  Prezentujemy wyniki czytelnictwa za styczeń 2018 r. uzyskane przez uczniów poszczególnych szkół naszego ZSO.
  
SP        ODDZ. GIM.        LO

Adresy innych stron zawarte w tekście: