Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

 
KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY
 
 Nieco opóźnione, ale październikowe Święto Bibliotek Szkolnych ruszyło. Choć nadal trwa przyjmowanie 

i ewidencja podręczników oraz nowości wydawniczych 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 
nie może zabraknąć corocznych przedsięwzięć i  konkursów.
 

Co przygotowaliśmy? 

23.10 (poniedziałek) – będzie należał do pierwszoklasistów, którzy zostaną uroczyście włączeni w poczet czytelników naszej biblioteki. 

24.10 (wtorek) – konkurs dla uczniów klas 7, gimnazjum 
i liceum w ramach projektu Joseph Conrad (Korzeniowski) – człowiek trzech kultur biorą udział w konkursie: Umiem ładnie pisać (szczegóły na plakatach i u wychowawców).
 

Do 30.10 (poniedziałek) – realizacja projektu fotograficznego dla uczniów klas 7, gimnazjum i liceum Książka nas łączy (szczegóły na plakatach i u wychowawców). 

Do 30.10 (poniedziałek) – realizacja zadania w kasach IV: Moja biblioteka – historia książki. (szczegóły na plakatach 
i u wychowawców).

 Do 30.10 (poniedziałek) -  uczniowie klas I SP wykonują prace plastyczne do znanych wierszy polskich autorów 

(J. Tuwim: Lokomotywa, O Grzesiu i jego cioci, Okulary, Rzepka; J. Brzechwa: Kaczka Dziwaczka, Leń, ZOO, Hipopotam – do wyboru). 

Do 30.10 (poniedziałek) – uczniowie klas V wykonują 
na lekcji wychowawczej plakaty pod tytułem Witaj, Przygodo! Klasa 5a wypisuje na plakacie tytuły książek, 
w których zawarte jest słowo podróż (np.: Podróże Guliwera), klasa 5b – tytuły ze słowem przygoda (np.: Przygody Tomka Sawyera). Chodzi o jak największą ilość tytułów!

 Do 30.10 (poniedziałek) – uczniowie klas VI realizują projekt w formie komiksu: W świecie Historii. Dwuosobowe zespoły wybierają dowolną legendę i przedstawiają na kartce A3
(6-8 obrazków) najważniejsze wydarzenia. Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do biblioteki szkolnej.

Do 30.10 (poniedziałek) – uczniowie klas IV – VI pod opieką nauczycieli języka polskiego piszą prace na konkurs 
W krainie baśni.

Do 6.11 (poniedziałek) – uczniowie klas II-III SP w ramach uczczenia 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, włączają się w pomysł świetlicy szkolnej: konkurs plastyczny Obrazki
z życia Józefa Piłsudskiego
. Szczegóły – na plakacie 
przy świetlicy i u p. Agaty Demidziuk.
 

25.10 (środa) – IMIENINY BIBLIOTEKI. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców w godzinach: 9.00 – 12.30 na kawę, herbatę i imieninowy tort.
W tym dniu obowiązuje akcja „słodka książka” .
 

W gablocie zostaną zaprezentowane nowości książkowe:

propagujące najnowsze trendy dotyczące zdrowego 
i higienicznego stylu życia;

niepełnosprawny – bohaterem książki. 

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Międzynarodowym Miesiącu 
Bibliotek Szkolnych