Witamy na stronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim
"Pamiętajcie to imię co z tęsknoty do Polski wyrosło"
Witamy w imieniu dyrekcji, nauczycieli,
pracowników, rodziców i uczniów.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim
"Dobra szkoła, która wie...!
I o której chce się wiedzieć".

BIP

ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 721-36-24 | fax 95 721-39-18 | email: zso16@edu.gorzow.pl 

 
Aktualności
miesiąc:

Spotkanie edukacyjno- profilaktyczne dla młodzieży.

data dodania: 2018/01/17
 W dniu 17.11.2017 r. w naszej szkole odbyła się impreza edukacyjno- profilaktyczna dla najstarszych uczniów klas szkoły podstawowej zakresie zwrócenia uwagi młodzieży na ważne aspekty, związane z posiadaniem psa.

 Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy kilku instytucji takich jak Straż Miejska w Gorzowie Wlkp., Fundacja „Anakonda”,  Stowarzyszenie „Psie ranczo” z Gralewa oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. Spotkanie dotyczyło omówienia różnych aspektów kontaktów ze zwierzętami, głównie z psami. Scenariusz spotkania edukacyjnego obejmował następujące obszary:
1.„Znęcanie się nad zwierzętami oraz ich porzucanie” – p. Małgorzata Jakubowska z Fundacji „Anakonda”;
2.„Terapia psów dotkniętych traumą. Omówienie cyklu szkolenia psów oraz doboru odpowiedniego psa do właściciela i warunków, w jakich ma przebywać” – p. Jacek Bruzdewicz, właściciel „Psiego Rancza” z Gralewa;
3.„Negatywne skutki dla środowiska niesprzątania odchodów po psach” – zajęcia edukacyjne z zakresu ryzyka zagrożenia epidemiologicznego jakie mogą stwarzać odchody zwierzęce, przeprowadzili przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. p. Marlena Mazurkiewicz i p. Agata Smolińska.
4.„Prawne aspekty trzymania psów na uwięzi i sprzątania po nich odchodów” omówił młodszy specjalista Straży Miejskiej p. Piotr Turek.
Na początku  imprezy edukacyjnej uczniowie klasy VII a przygotowali krótką scenkę profilaktyczną,  która wprowadziła zebraną młodzież w tematykę spotkania.
Podczas spotkania Pracownicy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Gorzowie Wlkp. podkreślali, że psie i kocie odchody to nie tylko rażący i nieestetyczny element miejskiego krajobrazu, ale również stanowi problem innej kwestii. W odchodach psich i kocich występuje bowiem wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi. Opowiedziano o odzwierzęcych drobnoustrojach wywołujących choroby zakaźne i objawach tych chorób. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży i uświadomiło  uczniom, iż posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale duża odpowiedzialność za swojego pupila, za sprawowanie nad nim właściwej opieki i wychowania oraz  zapewnienia jemu jak najlepszych warunków oraz sprzątania po nim.  
Na zakończenie uczniowie otrzymali tematyczną ulotkę informacyjno – edukacyjną pt: „Bardzo proszę, posprzątaj po mnie”.

L.Lewandowska

FOTOGALERIA

"NASZ ABSOLWENT"

data dodania: 2018/01/17
 We wrześniu i październiku 2017 r. uczniowie ZSO nr16 w swoich zespołach klasowych na poszczególnych etapach edukacyjnych opracowywali  sylwetkę absolwenta naszej szkoły, wybierali cechy osobowościowe, jakie   powinien  posiadać uczeń kończący edukację w naszej szkole. Opracowany przez dzieci i młodzież  model absolwenta został umieszczony w nowym Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym.
 Warto o nim pamiętać  i dążyć do osiągnięcia takich cech.
 Sylwetka Absolwenta ZSO nr 16 w Gorzowie Wlkp.

Absolwent Szkoły:

 • ·        posiada wysoką kulturę osobistą,
 • ·        prezentuje własne poglądy i jest tolerancyjny,
 • ·        jest wrażliwy, chętnie pomaga  i reaguje na krzywdę innych,
 • posiada wiedzę i umiejętności, które pozwalają jemu  zaplanować swoją przyszłość edukacyjno –zawodową na miarę swoich możliwości,
 • ·        posiada odpowiedni zasób wiedzy o własnym kraju i współczesnym świecie,
 • ·        sprawnie posługuje się językiem obcym,
 • ·        jest kreatywny i ambitny, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji,
 • ·        posiada silne więzi ze swoim miastem, regionem i krajem,
 • ·        aktywnie uczestniczy w życiu środowiska  lokalnego,
 • ·        jest patriotą, szanuje tradycje i  symbole narodowe,
 • ·        szanuje przyrodę,
 • ·        jest wrażliwy na sztukę, potrafi korzystać z dóbr kultury,
 • ·        jest odpowiedzialny, obowiązkowy i uczciwy,
 • ·        potrafi współpracować z innymi,
 • ·        prowadzi zdrowy styl życia, szanuje swoje zdrowie,
 • ·        korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

FOTOGALERIA

 

Dzień hotelarza i turysty w Zespole Szkół nr 12 im.J.Sobieskiego

data dodania: 2018/01/17

W dniu 12 grudnia 2017 r. czworo uczniów  z klasy III b oddziału gimnazjalnego:
Marcin Hliwa, Martyna Kosacka – Przybyła , Wanessa Kubsik i Martyna Wołczyk wzięło udział w konkursie wiedzy na temat  hotelarstwa i turystyki . Uczniowie mieli do wykonania zadania teoretyczne oraz praktyczne, związane z wykonywaniem zawodu hotelarza. I chociaż konkurs miał formę zabawy, to jednak dostarczył uczniom wiedzy i informacji o zawodzie hotelarza.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie.

L.Lewandowska

FOTOGALERIA


Adresy innych stron zawarte w tekście: