Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt "Razem w przyszłość"

 kapital  lubuskie  unia

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.
realizuje projekt pt. "Razem w przyszłość".

Udział w projekcie ma na celu umożliwienie uczniom wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i nabycie motywacji do dalszej
nauki, nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy (w tym umiejętności nterpersonalnych), wyrównanie
negatywnych dysproporcji w wynikach egzaminów zewnętrznych.

W projekcie udział weźmie 200 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty.

Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. zamieszkujących obszar
województwa lubuskiego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

 Zaproszenie do składania wniosków w ramach Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej

 Zapraszamy do udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej programu Comenius, w ramach której nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz inne osoby zaangażowane w edukację szkolną mogą otrzymać dofinansowanie na udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach oraz praktykach zawodowych typu job shadowing w krajach europejskich.

 Udział w tego typu wyjazdach szkoleniowych daje szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. Kursy są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami europejskich placówek oświatowych, wymiany doświadczeń i planowania przyszłego międzynarodowego projektu edukacyjnego.

"Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu"

 

 

 

 

 

 

 

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem
e-learningu
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-101/09

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 03.08.2009 r. – 31.08.2010 r.
Wartość projektu:  584 607,00 zł

W sierpniu 2010 r. zakończyła się realizacja projektu „Pilotażowy program rozwojowy
dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu”, w ramach którego prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i języków obcych (język angielski i niemiecki) w formie zajęć on-line umieszczanych na edukacyjnej platformie informatycznej www.logim.edu.gorzow.pl oraz stacjonarnych konsultacji. Projekt współfinansowany był ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Łącznie z 2863 dodatkowych zajęć w formie e-nauki skorzystało 576 gorzowskich uczniów,
w tym 288 gimnazjalistów i 288 uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Zajęcia prowadziło
32 odpowiednio przeszkolonych nauczycieli. Dla uczniów utworzono 48 grup zajęć pozalekcyjnych
po 12 uczniów (13 grup z j. angielskiego, 3 grupy z j. niemieckiego, 14 grup z matematyki, 6 grup
z fizyki, 4 grupy z chemii, 5 grup z biologii i 3 grupy z geografii).

Nagrodą za zdobycie najwyższej liczby punktów z przeprowadzonych zajęć, był wyjazd
do Bukowiny Tatrzańskiej. W dniach 17.07.-23.07.2010 r. odbył się obóz naukowy
w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i językowy w zakresie języka angielskiego, w którym udział wzięło 12 najlepszych gimnazjalistów oraz 12 najlepszych licealistów. Opiekunami uczniów
w trakcie trwania obozu byli nauczyciele prowadzący zajęcia na platformie edukacyjnej. Podczas obozu zrealizowano 30 godzin zajęć (grupa gimnazjalistów - zajęcia matematyczno – przyrodnicze, grupa licealistów - zajęcia z języka angielskiego).

 Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferowanej edukacji w gorzowskich gimnazjach i liceach oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych poprzez wdrożenie pilotażowego programu rozwojowego w wykorzystaniem platformy edukacyjnej.


Wyniki przeprowadzonej w ramach projektu ewaluacji wskazują na wzrost liczby uczniów, którzy w trakcie prowadzonych zajęć podnieśli poziom swojej wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków obcych. Ankietowani wskazują, iż zrealizowany projekt przyczynił się
do zwiększenia dostępności zajęć dodatkowych poprzez umożliwienie indywidualnej organizacji nauki.

 


   


 

   

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe.

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nauczyciel przygotowany

na dobre i na złe.

Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011 r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób). 


Człowiek – najlepsza inwestycja

Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

 
  Uczniowie klasy II a i III a szkoły podstawowej nr 16 uczestniczą w projekcie „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt realizowany jest od grudnia 2009r. do września 2012r.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...